Skip to main content
A oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer ffenestri a drysau newydd

A oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer ffenestri a drysau newydd

Mae ffenestr neu ddrws yn "ffitiad rheoledig" o dan y rheoliadau adeiladu, felly mae'n rhaid iddynt fodloni gofynion y rheoliadau adeiladu o ran:

Cewch ddefnyddio Hysbysiad Adeiladu i wneud cais am gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu, ond nid yw'r rheoliadau'n berthnasol os mai dim ond y gwydr yr ydych yn ei newid. 

Ffenestri

Bydd rhaid i ffenestri newydd fod yn ffenestri gwydr dwbl â gwydr allyrredd isel sy'n effeithlon o ran egni er mwyn cydymffurfio â'r rheoliadau adeiladu oni bai eich bod mewn adeilad rhestredig neu ardal gadwraeth; os felly, dylech holi eich awdurdod lleol. Nid oes rhaid defnyddio gwydr allyrredd isel mewn ystafell wydr.

Drysau

Nid yw'r rheoliadau'n berthnasol i ddrysau newydd oni bai bod dros 50% o'r drws a'r ffrâm, gan gynnwys y ffenestr linter, yn wydr ac os ydyw, bydd rhaid defnyddio gwydr diogelwch.

Gosod ffenestri a drysau

Gallwch gyflogi gosodwr sydd wedi'i gofrestru â FENSA i osod eich ffenestri a'ch drysau newydd ac, os oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu, bydd yn gallu ardystio ei waith ei hun heb gynnwys y tîm rheoli adeiladu. Cewch dystysgrif gan y gosodwr pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau. (Os nad ydych wedi cael un, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am un oherwydd bydd angen hon arnoch pan fyddwch yn gwerthu eich tŷ.) Defnyddiwch y peiriant chwilio "Dod o hyd i unigolyn cymwys" ar ben y dudalen hon.

Neu, os ydych yn cyflogi rhywun sydd ddim wedi'i gofrestru, bydd angen i chi wneud cais rheoliadau adeiladu. 

Agoriadau newydd a lledu agoriadau

Os ydych yn gosod ffenestri a drysau newydd mewn agoriadau newydd neu agoriadau wedi'u lledu, bydd angen iddynt gydymffurfio â gofynion presennol y rheoliadau adeiladu mewn perthynas â faint o wres sy'n gallu mynd drwy'r gwydr a'r fframwaith, wedi'i fesur fel Gwerth-U.

Ni ddylid mynd dros y Gwerth-U hwn.

Gallwch gael manylion am uchafswm y Gwerth-U a ganiateir yn Nogfen Gymeradwy L-1B, Tabl 1.

Bydd angen i chi wneud cais rheoliadau adeiladu ar gyfer yr agoriad adeileddol a'r linter newydd yn ogystal â'r ffenestr ei hun, hyd yn oed os ydych yn defnyddio unigolyn cymwys i osod eich ffenestr.

Rhagor o wybodaeth

Cwestiynau cyffredin am geisiadau rheoliadau adeiladu

Pwy gaiff osod ffenestri a drysau?

A oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer ffenestri a drysau?