Skip to main content
Beth yw'r materion sy'n ymwneud â hygyrchedd a drysau newydd?

Beth yw'r materion sy'n ymwneud â hygyrchedd a drysau newydd?

Project type

Wrth amnewid prif ddrysau mynedfa mewn cartref a gafodd ei adeiladu ers 1999, mae'n bwysig sicrhau bod unrhyw drothwy gwastad (y llawr ym mynedfa'r adeilad) yn aros yn wastad, neu ni fydd y gwaith yn cydymffurfio â'r rheoliadau adeiladu gan y byddai'n gwneud y trothwy'n llai hygyrch na'r un a adeiladwyd yn wreiddiol.

Mae hyn er mwyn galluogi pobl, gan gynnwys pobl ag anableddau, i barhau i gael mynediad i'r anheddiad.

Byddai gosod trothwy gwastad newydd yn cael ei ddosbarthu'n addasiad materol, sy'n golygu y byddai angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu, a dylech gael cyngor arbenigol i atal lleithder rhag treiddio.

Rhagor o wybodaeth

A oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer ffenestri a drysau newydd?

Rhan M y rheoliadau adeiladu - Mynediad i adeiladau a'u defnyddio