Skip to main content

Prosiectau

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Gweld mathau o dai

Project type

Beth yw'r rheoliadau adeiladu

Cewch wybod yma beth yw'r rheoliadau adeiladu a rheoli adeiladu a sut y maent yn eich diogelu chi a'ch teulu. Cysylltau hefyd at Ddogfennau Cymeradwy Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Project type

 • General

Oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer fy ystafell ymolchi

Os ydych chi'n ailosod ystafell ymolchi, neu'n gosod un newydd, gallwch chi gael gwybod a oes angen cymeradwyaeth rheoli adeiladu.

Project type

 • Bathroom

Where can I find out about building regulations for my commercial development?

Find out who to speak to about building regulations rules for commercial developments.

Project type

 • General

Pwy sy'n gyfrifol am gydymffurfiad â'r rheoliadau adeiladu?

Pwy sy'n atebol os nad yw eich gwaith adeiladu'n cydymffurfio â'r rheoliadau adeiladu?

Project type

 • General

Pa reoliadau adeiladu sy'n berthnasol i ddraeniau yn yr ystafell ymolchi

Ddim yn siŵr ble i ddechrau gyda rheoliadau adeiladu a draenio yn eich ystafell ymolchi? Darllenwch ymlaen...

Project type

 • Bathroom
 • Plumbing

Cwestiynau cyffredin am geisiadau rheoliadau adeiladu

Popeth mae angen i chi ei wybod am wneud ceisiadau rheoliadau adeiladu.

Project type

 • General

A oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer fy ystafell ymolchi newydd

Ydych chi'n ystyried gosod ystafell ymolchi newydd? Yma, cewch wybod a oes angen caniatâd cynllunio.

Project type

 • Bathroom

Eithriadau rheoli adeiladu

Ni fydd angen cais rheoliadau adeiladu ar gyfer rhai mathau o waith adeiladu. Cewch wybod yma beth yw'r eithriadau.

Project type

 • General

Beth dylwn i ei ystyried cyn dechrau gwaith ar fy ystafell ymolchi

Dyma'r pethau i'w cofio cyn dechrau gwaith ar eich ystafell ymolchi.

Project type

 • Bathroom
 • Plumbing

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cynllunio a rheoli adeiladu

Mae'n bosibl y bydd angen caniatâd cynllunio ar eich prosiect gwella cartref, mae'n bosibl y bydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu, ac mae'n bosibl y bydd angen y ddau. Beth yw'r gwahaniaeth?

Project type

 • General