Skip to main content
Pwy sy'n gyfrifol am gydymffurfiad â'r rheoliadau adeiladu?

Pwy sy'n gyfrifol am gydymffurfiad â'r rheoliadau adeiladu?

Project type

Mae'r rheoliadau adeiladu yno i'ch cadw chi a'ch teulu'n ddiogel, ac yn y pen draw, chi sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod eich tŷ'n cydymffurfio â nhw.

Mae hyn yn adlewyrchu'r ffaith mai chi fydd yn gorfod talu os yw gwaith wedi'i wneud yn wael, o ran costau trwsio'r broblem ac o ran iechyd a diogelwch pawb sy'n byw yn eich cartref.

Os nad yw gwaith adeiladu'n cydymffurfio â'r rheoliadau adeiladu, gall tîm rheoli adeiladu'r awdurdod lleol erlyn a dirwyo'r contractwr sy'n gwneud y gwaith adeiladu.

Ond cofiwch y bydd rhaid i chi dalu o'ch poced eich hun am unrhyw waith diffygiol y mae angen ei drwsio.

Chi hefyd sy'n gyfrifol am unrhyw ganiatâd cynllunio sydd ei angen, a dyma pam dylech bob amser siarad ag adran rheoli adeiladu eich awdurdod lleol (rhowch eich cod post yn y blwch chwilio uchod i gael manylion cyswllt eich tîm rheoli adeiladu) a'ch adran gynllunio leol cyn dechrau gwaith.

Rhagor o wybodaeth

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng caniatâd cynllunio a rheoli adeiladu?