Skip to main content
Beth yw'r prif faterion o ran dylunio ac adeiladu?

Beth yw'r prif faterion o ran dylunio ac adeiladu?

Project type

Picture showing mould near a window

Amddiffyn rhag lleithder

Lleithder codi neu dir cyfagos

Lleithder o gwmpas agoriadau

Lleithder o gwmpas simneiau a nodweddion to

Picture of competent person scheme tradesperson

Cynlluniau unigolion cymwys: crefftwyr sy'n hunanardystio

Ffenestri newydd

Gwaith trydanol

Toi

Gosodiadau nwy ac olew

Llosgwyr coed

Woman on stairs

Amddiffyn rhag disgyn

Gardio rampiau, grisiau a balconïau

Gwydr diogelwch