Skip to main content
Sut rydw i'n atal fy ystafell wydr rhag gorboethi?

Sut rydw i'n atal fy ystafell wydr rhag gorboethi?

Project type

Mae cynnydd solar (gorboethi) yn broblem gyffredin mewn ystafelloedd gwydr a gellir ei leihau drwy gymryd y camau canlynol:

  • Cyfyngu ar faint ac arwynebedd agoriadau fel drysau a ffenestri.
  • Cysgodi neu gyfeirio drysau a ffenestri oddi wrth olau haul uniongyrchol. Bydd ystafell wydr sy'n wynebu'r de'n mynd yn boethach nag un sy'n wynebu'r gogledd.
  • Defnyddio defnyddiau adlewyrchol ar y gwydr a'r ffabrig adeiladu.
  • Defnyddio fentiau ffenestri, gwyntyllau a llenni wedi'u rheoli'n awtomatig â synwyryddion tymheredd.
  • Gosod gwydrau arbennig, er enghraifft gwydrau solar neu wydr sy'n adlewyrchu gwres.

Gwybodaeth gysylltiedig

Sut rydw i'n atal dŵr rhag mynd i mewn i fy ystafell wydr a difrodi fy nghartref?