Skip to main content
Beth yw pontydd oer a sut maent yn digwydd?

Beth yw pontydd oer a sut maent yn digwydd?

Project type

Mae pontydd oer yn digwydd wrth i arwyneb neu adeiledd cynnes gwrdd ag un oerach. Yn syml, maent yn fan gwan yn y defnydd inswleiddio o gwmpas tŷ.

Mae pontydd oer (neu bontydd thermol) yn digwydd pan fydd toriad yng nghysondeb yr inswleiddio. Gall y toriad gael ei achosi gan elfennau'n tarfu ar y defnydd inswleiddio neu'n treiddio drwyddo, er enghraifft:

  • Peipiau a cheblau

  • Ffenestri a drysau

  • Balconïau

  • Stydwaith mewn waliau ffrâm bren

  • Cysylltau rhwng to a wal, neu rhwng wal a llawr

Mae'r lleithder yn yr aer yn glynu at yr arwyneb oeraf ac yn aml yr arwydd cyntaf yw malltod du'n ffurfio o gwmpas byrddau sgyrtin ac agoriadau ffenestri.

Dylai dylunio a chrefftwaith da atal pontydd oer, ac mae'n rhywbeth y bydd eich syrfëwr rheoli adeiladu'n chwilio amdano wrth ymweld â'r safle.

Rhagor o wybodaeth

Beth yw'r materion allweddol o ran dylunio ac adeiladu?