Skip to main content
Beth mae timau rheoli adeiladu'n edrych arno wrth archwilio prennau to

Beth mae timau rheoli adeiladu'n edrych arno wrth archwilio prennau to

Project type

  • Extension
  • Garage conversion
  • Loft conversion
  • Roof

Mae prennau to'n dod mewn gwahanol feintiau felly bydd angen i'r adran rheoli adeiladu wirio eich bod chi wedi dewis y maint cywir i weddu i rychwant neu hyd eich to, gan ystyried pwysau gorchudd y to ac unrhyw beth sy'n ei gynnal, a'r straen sy'n cael ei roi ar y to gan y gwynt, sy'n golygu bod angen rhwymiadau a strapiau, a'r llwyth sy'n cael ei roi gan eira.

Bydd eich dylunydd neu eich contractwr yn gallu dewis y maint pren cywir drwy edrych ar dablau rhychwant neu drwy ei gyfrifo.

Rhagor o wybodaeth

Dogfen Gymeradwy A Lloegr – Adeiledd

Dogfen Gymeradwy A Cymru – Adeiledd