Skip to main content
Beth mae timau rheoli adeiladu'n edrych arno wrth archwilio prennau to

Beth mae timau rheoli adeiladu'n edrych arno wrth archwilio prennau to

Mae prennau to'n dod mewn gwahanol feintiau felly bydd angen i'r adran rheoli adeiladu wirio eich bod chi wedi dewis y maint cywir i weddu i rychwant neu hyd eich to, gan ystyried pwysau gorchudd y to ac unrhyw beth sy'n ei gynnal, a'r straen sy'n cael ei roi ar y to gan y gwynt, sy'n golygu bod angen rhwymiadau a strapiau, a'r llwyth sy'n cael ei roi gan eira.

Bydd eich dylunydd neu eich contractwr yn gallu dewis y maint pren cywir drwy edrych ar dablau rhychwant neu drwy ei gyfrifo.

Rhagor o wybodaeth

Dogfen Gymeradwy A Lloegr – Adeiledd

Dogfen Gymeradwy A Cymru – Adeiledd