Skip to main content
A fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer ffenestr grom?

A fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer ffenestr grom?

Project type

Mae adeiladu ffenestr grom newydd yn cael ei ddosbarthu fel estyniad, felly bydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu. Nid yw ffenestr fwa'n cael ei hystyried yn estyniad.

Os mai dim ond amnewid ffenestr grom sy'n bodoli yr ydych, mae'r rheolau yr un fath ag ar gyfer unrhyw waith i amnewid ffenestr, a bydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu oni bai eich bod yn defnyddio unigolyn cymwys (gallwch chwilio am un o'r rhain uchod).

Rhagor o wybodaeth

Cwestiynau cyffredin am geisiadau rheoliadau adeiladu