Skip to main content
Beth mae amlinellu yn ei olygu o ran fy mhrosiect estyniad?

Beth mae amlinellu yn ei olygu o ran fy mhrosiect estyniad?

Project type

Amlinellu yw'r broses lle caiff manylion pensaernïol ar gynllun eu trosglwyddo i'r safle.

Mae'n rhaid mesur y llinellau a'r marciau hyn yn drachywir ac yn fanwl gywir i wneud yn siŵr bod safle, lefelau ac uchder yr adeilad yn cyd-fynd ag unrhyw ganiatâd cynllunio ac â'r cynllun cyffredinol.

Mae amlinellu'n hanfodol bwysig i adeiladu adeilad yn iawn, ac atal camgymeriadau drud neu anniogel rhag dod i'r amlwg yn ddiweddarach yn y broses adeiladu. Mae'n digwydd ar ôl clirio rwbel a llystyfiant oddi ar y tir a'i lefelu.

Caiff dimensiynau o'r cynlluniau eu trosglwyddo i'r safle sydd wedi'i baratoi, gan nodi safleoedd ffisegol sylfeini, draeniau, gwasanaethau, corneli a waliau'r adeilad.

Rhagor o wybodaeth

Pa fanylion ddylai fod yng nghynlluniau fy estyniad tŷ newydd?