Skip to main content
A fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar fy estyniad tŷ newydd?

A fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar fy estyniad tŷ newydd?

Project type

Fel rheol, bydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar eich estyniad oherwydd ei effaith fawr ar eich tŷ a'ch gardd, ac ar eich cymdogion.

Fodd bynnag, os yw'r estyniad ar lefel y ddaear ac yn un o'r canlynol:

  • porth
  • ystafell wydr
  • porth car sy'n agor ar o leiaf ddwy ochr

…â llawr ac arwynebedd llai na 30m2 a bod drws o fath allanol rhyngddo a'r tŷ, mae wedi'i eithrio rhag y rheoliadau adeiladu.

Os nad ydych chi'n siŵr, bydd tîm rheoli adeiladu eich awdurdod lleol yn gallu helpu, a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael gwybod ymhell cyn dyddiad dechrau eich gwaith.

Rhagor o wybodaeth

A oes gennych chi gwestiwn am wneud cais am gymeradwyaeth rheoli adeiladu? Darllenwch ein cwestiynau cyffredin. 

A fydd angen caniatâd cynllunio ar fy estyniad?

Sut ydw i'n cael dyluniad ar gyfer fy mhrosiect gwella cartref?