Skip to main content
A fydd angen cymeradwyaeth rheoli adeiladu ar gyfer gwaith trydanol?

A fydd angen cymeradwyaeth rheoli adeiladu ar gyfer gwaith trydanol?

Project type

Mae'n rhaid i'r rhan fwyaf o waith trydanol yn eich cartref fodloni gofynion Dogfen Gymeradwy P y rheoliadau adeiladu. Mae hon yn nodi bod rhaid i unrhyw un sy'n gwneud gwaith gosod trydanol wneud yn siŵr ei fod wedi'i ddylunio a'i osod mewn modd sy'n amddiffyn pobl rhag tân a siociau trydanol.

Os yw Rhan P yn berthnasol i'ch gwaith mae'n rhaid i chi naill ai:

  • Rhoi gwybod i dîm rheoli adeiladu'r awdurdod lleol am y gwaith, neu
  • Gwneud yn siŵr ei fod yn cael ei wneud gan drydanwr sy'n aelod cofrestredig o Gynllun Unigolion Cymwys sydd wedi'i gymeradwyo gan y Llywodraeth

Cewch ragor o wybodaeth am waith trydanol sy'n benodol i'ch prosiect penodol chi mewn mannau eraill ar y wefan hon.

Rhagor o wybodaeth

Dogfen Gymeradwy P (Lloegr): Diogelwch trydanol - Anheddau

Dogfen Gymeradwy P (Cymru): Diogelwch trydanol - Anheddau