Skip to main content
Beth yw'r materion sy'n ymwneud â goleuadau cilannog?

Beth yw'r materion sy'n ymwneud â goleuadau cilannog?

Dylai fod "cyfraddiad tân" ar oleuadau cilannog a lled-gilannog er mwyn sicrhau nad yw'r twll sy'n cael ei dorri i wneud lle i'r golau'n achosi perygl tân. Mae hyn oherwydd bod nenfwd yn amddiffyn rhag tân, a bod creu tyllau ynddo'n gwanhau hyn.

Mae goleuadau â chyfraddiad tân yn helpu i arafu cyfradd lledaenu tân drwy selio'r twll ei hun, fel rheol drwy ychwanegu lwfer tân sy'n eistedd dros yr uned oleuo yng ngwagle'r nenfwd.

Mae goleuadau cilannog â chyfraddiad tân yn cael cyfraddiad 30, 60 neu 90 munud, ac mae gan bob cyfraddiad ei bwrpas a'i le ei hun.

Fel rheol, caiff goleuadau â chyfnod byrrach ar gyfer amddiffyn rhag tân, fel 30 munud, eu defnyddio ar safleoedd domestig neu breswyl, ac mae'n bosibl y bydd angen goleuadau cilannog â chyfraddiad tân 60 neu 90 munud ar safleoedd masnachol neu ddiwydiannol.

Ystyriaethau eraill ynglŷn â goleuadau cilannog

  • Mannau oer o gwmpas y goleuadau
  • Aer yn gollwng o gwmpas y goleuadau
  • Effeithlonrwydd egni'r goleuadau
  • Materion yn ymwneud ag anwedd
  • Isafswm dyfnder gwagle'r nenfwd
  • Uchafswm nifer y goleuadau i bob m2

Rhagor o wybodaeth

Canllaw i osod goleuadau to yn ddiogel mewn anheddau (ar wefan yr LABC)

Dogfen Gymeradwy B Lloegr – Diogelwch tân Rhifynnau 1 a 2

Dogfen Gymeradwy B Cymru – Diogelwch tân Rhifynnau 1 a 2