Skip to main content
A fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar fy mhorth?

A fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar fy mhorth?

Project type

Efallai yr hoffech ychwanegu porth i roi cysgod neu fwy o le wrth fynedfa eich cartref.

Cyn belled â bod yr amodau canlynol yn cael eu bodloni, ni fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu:

  • Mae'r porth ar lefel y ddaear
  • Mae arwynebedd y llawr yn llai na 30 metr sgwâr
  • Mae drws ffrynt presennol y tŷ yn aros yn ei le
  • Ni fydd yn andwyo mynediad i bobl â phroblemau symudedd

Fodd bynnag, os yw eich porth yn fwy cymhleth, ac yn cynnwys ffenestri ychwanegol a/neu osodiadau trydanol sefydlog, bydd angen i'r rhain gydymffurfio â rheoliadau adeiladu.

Rhagor o wybodaeth

A fydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer fy mhorth newydd?