Skip to main content
A fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer gwaith tirlunio

A fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer gwaith tirlunio

Project type

  • Garden work

Fel rheol, nid oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer gwaith tirlunio ond sylwch, os ydych yn tynnu symiau mawr o bridd, gallai fod angen i chi adeiladu wal gynnal a bydd angen i chi siarad â pheiriannydd adeileddol.

Os ydych yn tirlunio'n agos at eich cartref, gwnewch yn siŵr bod lefelau'r pridd yn ddigon isel i beidio ag achosi lleithder yn eich eiddo (dau gwrs h.y. dwy haen o frics neu gerrig) o dan y cwrs gwrthleithder a pheidiwch â blocio unrhyw awyrellau aer.

Yn gyffredinol, nid oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer tramwyfa neu fan patio newydd, ond bydd angen i chi wneud yn siŵr nad yw unrhyw addasiadau'n gwneud mynedfa'r anheddiad yn llai boddhaol nag yr oedd o'r blaen.

Felly, er enghraifft, byddai newid lefelau i gyflwyno grisiau lle nad oedd rhai o'r blaen yn groes i'r rheoliadau. Os oes gan eich cartref drothwy gwastad allanol i mewn i ystafell, neu ramp, bydd angen cadw'r rhain.

Y rheoliadau adeiladu ar gyfer decin

Os oes angen caniatâd cynllunio[cyswllt] ar eich decin, bydd y rheoliadau adeiladu hefyd yn berthnasol a bydd angen i chi ystyried pethau fel:

  • yr adeiledd a'i sefydlogrwydd
  • maint distiau ac a ydynt wedi'u dal yn sownd
  • unrhyw risiau sydd eu  hangen
  • sut y byddwch yn defnyddio gardiau addas i atal pobl rhag syrthio dros yr ymyl

Rhagor o wybodaeth

A fydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer gwaith tirlunio?

A fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer fy nhai allan?