Skip to main content
A fydd angen caniatâd cynllunio ar fy mhorth?

A fydd angen caniatâd cynllunio ar fy mhorth?

Project type

Bydd porth yn 'ddatblygiad a ganiateir' (h.y. fydd dim angen i chi ofyn am ganiatâd cynllunio) os yw'n cydymffurfio â'r rheolau canlynol:

  • Ni fydd arwynebedd y llawr gwaelod yn fwy na thri metr
  • Ni fydd yn uwch na thri metr uwchben lefel y llawr gwaelod
  • Ni fydd o fewn dau fetr i ffin na ffordd fawr

Os oes gennych amheuaeth, siaradwch â'ch adran gynllunio leol – byddant yn hapus i helpu.

Rhagor o wybodaeth

A fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar fy mhorth?