Skip to main content
A fydd angen caniatâd cynllunio i osod peipen haul neu dwnnel haul?

A fydd angen caniatâd cynllunio i osod peipen haul neu dwnnel haul?

Project type

Mae peipiau haul a thwnelau haul yn adlewyrchu golau dydd i mewn i fannau yn eich cartref sy'n dywyll fel arall.

Ni fydd angen caniatâd cynllunio fel rheol, ond dylech drafod y peth â'ch adran gynllunio - yn enwedig os ydych yn byw mewn ardal gadwraeth neu mewn adeilad rhestredig.

Rhagor o wybodaeth

A oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu i osod peipen haul neu dwnnel haul?