Skip to main content
A fydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer pwmp gwres?

A fydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer pwmp gwres?

Project type

Un o'r cyfranwyr mwyaf at allyriadau CO2 mewn eiddo yw'r system wresogi, felly efallai yr hoffech ddod o hyd i ffordd o ddefnyddio dull mwy cynaliadwy ac effeithlon o ran egni i wresogi eich cartref.

Mae gosod pwmp gwres yn lle eich boeler yn un ffordd o wneud hyn – mae'n darparu gwres drwy gymryd gwres ar dymheredd isel o'r amgylchedd a'i drawsnewid i dymheredd uwch.

Caniatâd cynllunio a phympiau gwres

Mae nifer o bympiau gwres ar gael i ddewis o'u plith:

Pympiau gwres ffynhonnell aer - amsugno gwres o'r aer y tu allan

Mewn sefyllfa ddomestig, gall y rhain fod yn ddatblygiad a ganiateir, sy'n golygu nad oes angen caniatâd cynllunio, cyn belled â bod amodau llym yn cael eu bodloni. Gallwch drafod hyn â thîm cynllunio eich cyngor.

Pympiau gwres ffynhonnell daear neu ddŵr - echdynnu gwres o'r ddaear

Mae'n bosibl iawn i'r rhain fod yn ddatblygiad a ganiateir hefyd, oni bai eich bod yn byw mewn adeilad rhestredig neu ardal gadwraeth. Eto, holwch eich awdurdod cynllunio lleol.

Pwmp gwres â chymorth solar (amsugno gwres o'r atmosffer) a phwmp gwres gwacáu (defnyddio'r gwres o aer gwastraff sy'n gadael adeilad)

Siaradwch â'ch awdurdod cynllunio lleol i gael cyngor.

Rhagor o wybodaeth

A oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer pwmp gwres?