Skip to main content
A oes angen dau ddrws rhwng fy nghegin a thoiled neu ystafell ymolchi?

A oes angen dau ddrws rhwng fy nghegin a thoiled neu ystafell ymolchi?

Project type

Yn y gorffennol, mae pobl wedi meddwl nad yw ystafell ymolchi neu doiled yn cael agor i mewn i gegin, ond dydy hyn ddim yn wir.

Cyn belled â bod basn i bobl allu golchi eu dwylo cyn mynd yn ôl i'r gegin, mae un drws yn ddigon.

A does dim angen lobi.

Rhagor o wybodaeth

A fydd fy ffenestri a fy nrysau newydd yn y gegin yn broblem?

A oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer fy mhroject cegin?