Skip to main content
Sut rydw i'n cadw fy atig wedi'i thrawsnewid ar y tymheredd iawn?

Sut rydw i'n cadw fy atig wedi'i thrawsnewid ar y tymheredd iawn?

Yn gyffredinol, eich atig fydd y lle cynhesaf yn eich cartref yn yr haf a'r oeraf yn y gaeaf (yn rhannol oherwydd yr inswleiddio sy'n ofynnol o dan y rheoliadau adeiladu), felly bydd angen i chi fod yn ofalus i osgoi tymereddau eithafol y naill ffordd a'r llall.

  1. Ychwanegwch ryw fath o wresogydd wrth wneud y gwaith trawsnewid. Gallech ddewis estyn eich gwres canolog, mynd am wresogi o dan y llawr, gwresogydd trydanol neu baneli solar hyd yn oed.
  2. Os ydych yn bwriadu estyn eich gwres canolog, defnyddiwch beiriannydd Gas Safe i wneud yn siŵr bod eich boeler presennol yn ddigon pwerus i wresogi'r lle ychwanegol. Os yw'n foeler hŷn neu os ydych yn ychwanegu ystafell ymolchi ychwanegol, mae'n bosibl iawn na fydd yn ddigon pwerus i ymdopi.
  3. Ystyriwch gysylltu pa bynnag ddewis gwresogi yr ydych yn ei ddewis â dyfais glyfar i helpu i arbed arian i chi ar eich biliau gwresogi.
  4. Gwnewch yn siŵr bod yr atig wedi'i hawyru'n dda.
  5. Ychwanegwch gymaint o ffenestri â phosibl a gosodwch lenni neu gloriau i gadw'r gwres allan.

Rhagor o wybodaeth

Pa waith trydanol gaiff ei archwilio wrth drawsnewid fy atig?