Skip to main content
A fydd angen caniatâd cynllunio ar fy mhorth car?

A fydd angen caniatâd cynllunio ar fy mhorth car?

Project type

Caiff porth car ei ddosbarthu fel tŷ allan ac mae'r gofynion caniatâd cynllunio yr un fath.

Os nad ydych yn siŵr, cysylltwch ag adran gynllunio eich cyngor lleol – byddant yn hapus i helpu.

Rhagor o wybodaeth

A oes angen caniatâd cynllunio ar fy nhŷ allan?