Skip to main content
Oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer fy mhroject cegin

Oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer fy mhroject cegin

Project type

  • Kitchens

Os mai dim ond prynu cegin newydd rydych chi, fel rheol fydd dim angen caniatâd cynllunio.

Fodd bynnag, os bydd eich cegin yn rhan o estyniad newydd, bydd angen caniatâd [cyswllt at erthygl estyniad am ganiatâd cynllunio.]

Ac os ydych chi'n symud draeniau neu waliau oddi mewn i'r gegin, efallai y bydd angen caniatâd i wneud hynny.

Os ydych chi'n byw mewn adeilad rhestredig, bydd angen i chi siarad â'ch awdurdod cynllunio lleol am yr hyn rydych chi'n gobeithio ei wneud.

Rhagor o wybodaeth

Oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer fy nghegin?