Skip to main content
Oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer fy mhroject cegin

Oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer fy mhroject cegin

Project type

Os mai dim ond prynu cegin newydd rydych chi, fel rheol fydd dim angen caniatâd cynllunio.

Fodd bynnag, os bydd eich cegin yn rhan o estyniad newydd, bydd angen caniatâd [cyswllt at erthygl estyniad am ganiatâd cynllunio.]

Ac os ydych chi'n symud draeniau neu waliau oddi mewn i'r gegin, efallai y bydd angen caniatâd i wneud hynny.

Os ydych chi'n byw mewn adeilad rhestredig, bydd angen i chi siarad â'ch awdurdod cynllunio lleol am yr hyn rydych chi'n gobeithio ei wneud.

Rhagor o wybodaeth

Oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer fy nghegin?