Skip to main content
Pa gostau addasu garej ydw i'n debygol o orfod eu talu

Pa gostau addasu garej ydw i'n debygol o orfod eu talu

Project type

Fel rheol, bydd gwaith sylfaenol i drawsnewid garej integredig yn costio miloedd o bunnoedd ac mae'n tueddu i fod yn rhatach nag adeiladu estyniad, felly mae'n debyg y bydd trawsnewid y garej yn ychwanegu at werth eich cartref.

Efallai y bydd angen i chi ystyried costau eraill nad ydych wedi eu rhagweld, gan gynnwys:

  • Cost paratoi unrhyw gynlluniau neu gyfrifiadau.
  • Cost eich cais rheoliadau adeiladu.
  • Cost cloddio a llenwi sylfeini newydd.
  • Cost addasu'r llawr; gallai fod angen ei godi neu ei lefelu, a bydd angen ei inswleiddio.
  • Cost inswleiddio a gosod leinin sych ar y waliau – gallai fod angen mesurau gwrthleithder yma hefyd
  • Cost addasu uchder y nenfwd.

A oes angen i mi ddefnyddio cwmni sy'n arbenigo mewn addasu garejis

Does dim angen defnyddio cwmni sy'n arbenigo mewn addasu garejis i wneud y gwaith.

Gall unrhyw adeiladwr cymwys neu grefftwr cartref profiadol wneud gwaith addasu garej.

Rhagor o wybodaeth

A oes angen caniatâd cynllunio arna'i?

A oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu arna'i?