Skip to main content
A oes angen caniatâd cynllunio i addasu fy garej?

A oes angen caniatâd cynllunio i addasu fy garej?

Project type

Mae'n bosibl iawn na fydd angen caniatâd cynllunio, oherwydd fel rheol bydd addasu garej yn ddatblygiad a ganiateir cyn belled â bod y gwaith sy'n cael ei wneud yn fewnol ac nad ydych chi'n gwneud y garej yn fwy.

Fodd bynnag, fydd gan rai garejis ddim hawliau a ganiateir (er enghraifft, os ydych yn byw ar stad o dai efallai y bydd yr hawliau wedi'u dileu), felly mae'n ddoeth gwirio hyn â'ch awdurdod cynllunio lleol.

Rhagor o wybodaeth

A oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu i addasu fy garej?