Skip to main content
Will I need building regulations approval for heating appliances?

Will I need building regulations approval for heating appliances?

Project type

A oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer stofau, boeleri? Ac a oes materion eraill yn ymwneud â'u hamnewid neu eu gosod?

Mae hyn yn rhoi canllawiau am bob agwedd fel effeithlonrwydd boeleri newydd a safle, manyleb a phroses gosod simneiau, ffliwiau ac aelwydydd, ac yn cynnig cyngor am osodiadau diogel i storio tanwydd, gan gynnwys tanwydd solid, tanwyddau olew hylifol, a gwresogyddion nwy.

Yr unig eithriad i osod boeler math cyddwyso sy'n effeithlon o ran egni yw pan fydd eich gosodwr cymeradwy o'r farn bod safle'r boeler cyddwyso'n arbennig o broblemus. Dylai eich gosodwr allu eich cynghori am y gofynion hyn.