Skip to main content
A oes angen ffenestr ddihangfa dân yn fy addasiad garej

A oes angen ffenestr ddihangfa dân yn fy addasiad garej

Project type

Os nad yw eich ystafell newydd yn agor i mewn i gyntedd sy'n rhoi llwybr uniongyrchol wedi'i amddiffyn at ddrws allanol, ac nad oes ganddi ei drws ei hun yn arwain i'r tu allan, bydd angen i chi ddarparu ffenestr ddianc.

Mae'n rhaid i hon allu agor i arwynebedd clir o 0.33m2 o leiaf, bod wedi'i lleoli fel bod gwaelod y rhan y gellir ei hagor o fewn 1100mm i lefel y llawr gorffenedig, ac mae'n rhaid i'w lled a'i huchder fod yn 450mm o leiaf. Fel rheol, bydd angen ei hongian o'r ochr.

Rhagor o wybodaeth

Beth yw'r meysydd allweddol i'w hystyried cyn addasu fy garej?

Arweiniad defnyddiol