Skip to main content
Wool Insulation

Cynllun Unigolion Cymwys Inswleiddio Waliau Solet y BBA - y Bwrdd Cymeradwyo Prydeinig

General
Save to list

BBA logo

Contact details

British Board of Agrément
Bucknalls Lane
Watford
Herts
WD25 9BA

Tel: 01923 665300
Email: cps@bba.star.co.uk
Website: http://www.bbacerts.co.uk

Mae'r Bwrdd Cymeradwyo Prydeinig (BBA) yn awdurdod yn y Deyrnas Unedig sy'n cynnig gwasanaethau cymeradwyo ac archwilio i wneuthurwyr a gosodwyr sy'n cyflenwi'r diwydiant adeiladu. Cafodd ei sefydlu yn wreiddiol yn 1966 gan y Llywodraeth, ond erbyn hyn mae'n gwmni dosbarthu annibynnol nid-er-elw. Caiff gwasanaethau ardystio ac arolygu'r BBA eu cydnabod gan adrannau rheoli adeiladu, awdurdodau lleol, yswirwyr y diwydiant a chymdeithasau masnach allweddol yn y diwydiant adeiladu.

Gall gosodwyr systemau waliau solet ymuno â chynllun Unigolion Cymwys y BBA i hunanardystio eu gwaith inswleiddio waliau solet. Bydd y BBA yn rhoi tystysgrif i gwsmer y gosodwr ac yn hysbysu'r awdurdod lleol perthnasol bod y gwaith wedi'i wneud.

  • Inswleiddio waliau solet
}